Atenció logopèdica

Què oferim:

  • Diagnòstic
  • Tractament de les patologies del llenguatge oral, escrit i gestual
  • Avaluació
  • Prevenció
  • Orientació a famílies i centres educatius

A qui l’adrecem:

Infants i adolescents coordinat amb els centres educatius i les seves famílies

Què hem assolit:

Hem atès, des de la logopèdia, alumnat derivat des dels centres educatius, en horari lectiu i no lectiu, un total de 60 alumnes anuals en els nostres espais a L’Hospitalet i/o Barcelona, o en els propis centres educatius.
Alumnat amb beca (en diferents modalitats), però també atencions privades demanades per les pròpies famílies.
Millorar les seves possibilitats en l’abordatge de la seva escolarització i les seves circumstàncies relacionals.

On treballem:

Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat i Cornellà de Llobregat