Atenció psicològica especialitzada i individualitzada en infants i adolescents tenint en compte a les famílies

Què oferim:

Espai individualitzat d’escolta i trobada amb professionals especialitzats que tractaran les necessitats i particularitats dels infants atesos, coordinadament amb el centre educatiu i família.

A qui l’adrecem:

Infants i adolescents i les seves famílies que presenten situacions de malestar amb el seu entorn més proper: família, amics/gues, escola, treball, espais lúdics…

Què hem assolit:

On treballem:

Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat i Cornellà de Llobregat