Atenció en grups reduïts per a alumnat de primària i secundària

Què oferim:

  • Seguiment i acompanyament en les tasques escolars d’alumnat de primària i secundària
  • Aprofundiment en millorar les seves possibilitats d’èxit escolar

A qui l’adrecem:

Alumnat de primària i secundària corrdinat amb els centres educatius i les seves famílies

Què hem assolit:

Hem atès, en horari no lectiu, durant els darrers cursos escolars i en diferents espais propis, municipals i/o centres educatius, un total de 450 alumnes anuals, que han millorat les seves possibilitats d’èxit escolar. Sobretot alumnat que tenia beca, però atencions puntuals.

On treballem:

Espais de diferents ajuntaments, instituts i als centres del Sefor: Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Prat del Llobregat i Santa Coloma de Gramenet