Serveis professionals per a centres educatius en l'àmbit de la psicologia, de la logopèdia i/o educació social

Què oferim:

  • Suport a la tutoria, recolzament dels centres educatius.
  • Col·laborar en el desenvolupament d’habilitats socials i d’autonomia personal en l’alumnat que es troba en situació de risc.
  • Planificació, actuació i avaluació d’accions educatives.
  • Atenció a l’absentisme.
  • Suport a aquell alumnat amb necessitats socio-educatives.
  • Suport a l’organització en la dinamització de la vida cultural del centre.
  • Dinamització de grups.
  • Medició i prevenció o resolució de conflictes en alumnes.
  • Suport per al contacte amb les famílies.

A qui l’adrecem:

Alumnat de secundària

Què hem assolit:

En els darrers anys hem treballat en diferents centres educatius a demanda dels mateixos i en horari lectiu, atencions especialitzades en psicologia, logopèdia i educació social, complementant altres serveis del propi centre per alumnat del mateix.

On treballem:

Instituts d’Educació Secundària del Barcelonès i del Baix Llobregat