Jornada: La formació continuada dels professionals de les organitzacions de l’acció social de Catalunya

Jornada: La formació continuada dels professionals de les organitzacions [...]