Serveis per a Dones a Castelldefels

Servei d’Informació i Atenció a les Dones – SIAD

Servei de Primera Acollida d’Urgència – SPAU


1

SIAD

Servei d’Informació i Atenció a les Dones

Duem a terme el Servei d’atenció psicològica individual,  grupal i d’urgència del SIAD de l’Ajuntament de Castelldefels

Ens pots trobar aquí

Què oferim:

 • Atenció psicológica individual a dones que han estat o estan en situació de violència.
 • Atenció psicològica grupal, dinamitzant, gestionant i supervisant el grup d’autoestima i el grup de dones en situació de violència.

Què hem assolit:

 • Donar suport i contenció emocional a les dones que es troben en situació de patir o que han patit violència masclista i/o domèstica.

Adreçat a:

 • Les dones del municipi.

Què oferim:

 • Atenció 24 hores, 365 dies a l’any.
 • Atenuar l’esdeveniment estressant i alleugerir l’impacte immediat.
 • Dirigir l’orientació al moment en què es troba la víctima del procés personal.
 • Informar i facilitar els recursos que hi ha al circuit de violència de gènere.
 • Avaluar l’estat psicològic de la dona i dels seus fills i filles i valorar la derivació a altres serveis de professionals.

Què hem assolit:

 • Proporcionar un espai de seguretat física i emocional que afavoreix la calma i la reducció d’elements estressants.
 • Contenir i acompanyar a les dones i llurs fills i filles mitjançant una primera ajuda emocional.

Adreçat a:

 • Les dones del municipi.


2

SPAU

Servei de Primera Acollida d’Urgència

Gestió del Servei de Primera Acollida d’Urgència

Ens pots trobar aquí