Serveis per a Dones a Cornellà

Centre d’Informació i Recursos per a les Dones – CIRD

Servei de Suport Psicològic

Xarxa Activa de Joventut per a la Igualtat –
XAJI


1

CIRD

Centre d’Informació i Recursos per a les Dones

Treballem com a empresa subcontractada per l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en l’assistència tècnica en la gestió i coordinació del protocol d’intervenció i circuit d’actuació en casos de violència de gènere.

Ens pots trobar aquí

Què oferim:

 • Ajudar a identificar actituds d’abús i/o violència en les relacions de parella.
 • Fomentar l’autonomia personal.
 • Recuperar la capacitat de crítica cap a les actituds violentes de la parella.
 • Proporcionar eines per a aprendre a posar límits.
 • Potenciar els recursos personals per a protegir-se i preservar els seus fills i filles.
 • Orientar en la cura i educació del seus fills i filles.

Què hem assolit:

 • Establir línies bàsiques d’actuació en el treball amb les dones que pateixen o han patit violència de gènere.
 • Promoure i coordinar accions i estratègies per facilitar l’eficàcia professional en l’atenció a les dones que pateixen violència de gènere.
 • Treballar de forma conjunta i coordinada per tal de millorar l’atenció cap a les dones que pateixen maltractaments.
 • Atendre a la dona d’immediat mitjançant l’agilitat que comporta la coordinació.

Adreçat a:

 • A les dones del municipi

Què oferim:

 • Contenció psicològica i emocional en l’etapa inicial del procés de recuperació.

Què hem assolit:

 • Donar estratègies per a gestionar el conflicte
 • Oferir un espai de reflexió grupal que fomenti la participació de les dones, la sororitat, la creació de xarxes, la vinculació als espais socials…

Adreçat a:

 • Dones que estiguin en una conflictiva familiar i en l’inici del seu procés de recuperació


1

SUPORT PSICOLÒGIC

Servei de Suport Psicològic

Ens pots trobar aquí


3

XAJI

Xarxa Activa de Joventut per a la Igualtat

La Xarxa Activa de Joventut per a la Igualtat (XAJI) és un iniciativa conjunta amb la plataforma contra les violències de gènere i les entitats que formen part del programa Trenquem el Silenci.

Drecera contribueix en el desenvolupament i coordinació del programa de prevenció contra la violència de gènere als centres d’ensenyament dels espais joves de la ciutat, per a l’ Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

Ens pots trobar aquí

Què oferim:

 • Una funció preventiva perquè els i les joves tinguin un paper actiu en la identificació i definició d’actuacions de socialització preventiva en el seu centre educatiu en relació a la violència de gènere i a les relacions igualitàries, i formar persones joves que siguin capaces de promoure la igualtat de gènere i detectar episodis de violència en el seu propi entorn.

Què hem assolit:

 • Incidència en el jovent per tal que comprengui, conegui i pugui identificar la violència de gènere, que pugui reconèixer les primeres senyals de maltractament , i així pugui ser protagonista de l’assoliment d’una societat lliure de violència, recolzant a qui pateix, rebutjant actituds i estereotips que la promoguin i/o la justifiquin.

Adreçat a:

 • Als nois i noies de 1r a 4t de l’ESO dels instituts del municipi.