Formació Contínua Subvencionada

Aquesta formació està adreçada prioritàriament a persones en actiu – amb places per a persones a l’atur – i té com a objectiu millorar i adaptar les capacitats professionals de les persones treballadores, els seus coneixements i les seves qualificacions relacionades amb l’activitat o professió desenvolupa o les que vagin a desenvolupar en un futur.

+0
accions formatives
+0
persones ateses
+0
hores de formació

Oferim:

  • Accions formatives subvencionades pel Consorci per a la Formació Contínua de la Generalitat de Catalunya.
  • Formació sectorial o formació transversal orientada a la millora de la pràctica professional.
  • Formació orientada a l’obtenció d’acreditacions parcials per part del SOC de Certificats de Professionalitat.

Adreçat a:

  • Persones en situació activa que vulguin actualitzar o millorar les seves competències professionals.
  • Les persones en situación d’atur també poden participar-hi, tot i que no podran superar el 30% del total d’inscripcions.

  • Les persones treballadores de l’Administració Pública podran accedir a una part de les accions formatives ofertades.

Hem assolit:

  • Des de l’any 2010, l’Àrea de Formació de Drecera ha implementat més de 60 accions formatives de Formació Contínua Subvencionada, s’han atès a més de 830 persones en situació activa, amb la realització de més de 1610 hores teòrico-pràctiques.
Consulta els nostres cursos

El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, és l’organisme que gestiona i executa els programes de la formació professional contínua subvencionada, així com el seguiment i control de les accions formatives que es duguin a terme en Catalunya. Promou la qualificació i la formació professional per a l’ocupació (FPO) de persones treballadores ocupades al llarg de la vida, facilitant la millora de les seves competències professionals i adaptant-les a les demandes dels sectors productius, fomentant així la competitivitat de les empreses.

Si vols rebre més informació sobre la formació continua subvencionada pel Consorci, pots accedir clicant en aquest enllaç.