Formació Continuada Privada

Des del seus orígens, la línia de Formació de Drecera ha impartit diferents accions formatives que han servit per transmetre continguts immersos dins del  marc pedagògic propi de l’entitat amb la finalitat de visibilitzar el seu model , fomentant la reflexió i enriquint la pràctica socioeducativa de les persones professionals participants.

Què oferim:

 • Formació sectorial o formació transversal orientada a la millora de la pràctica professional.
 • Dinamització d’espais de supervisió i de trobada en contextos professionals.
 • Disseny d’estudis per a avaluar l’impacte de les activitats formatives desenvolupades.
 • Disseny de plans de formació a mida per aquelles organitzacions interessades en promoure el concepte d’entitat saludable.
 • Assessorament i consultoria a organitzacions en l’àmbit de les competències professionals.
 • Assessorament i consultoria en el disseny conjunt de la diagnosi organitzativa de l’entitat.
 • Obtenció de certificat d’assistència i aprofitament a les persones participants.

A qui l’adrecem:

 • Equips humans de tot tipus d’organització del sector públic i privat.
 • Professionals de serveis de l’àmbit social, educatiu i de la salut.

Què hem assolit:

Actualment Drecera ha fet una aposta per sumar esforços amb l’entitat Insitu Formació, experta en la formació continuada en i per al tercer sector, amb la intenció de generar una oferta formació més diversa i plural, mantenint la millora de la pràctica educativa i social com a principal eix i finalitat.

La nostra trajectòria professional i bagatge personal ha estat sempre lligat a l’atenció a les persones i a les relacions humanes, tant des de l’ àmbit socioeducatiu, com de la salut, la gestió d’equips i els recursos humans.

Som experts en el disseny, gestió i avaluació de projectes socioeducatius, de promoció social i de foment d’un model d’entitat saludable.

Quines especialitats es poden cursar:

 • Accions formatives per a l’àmbit social, educatiu i sanitari.
 • Accions formatives per a organitzacions interessades en l’empoderament dels seus i les seves professionals.
 • Propostes de millora a les organitzacions:
  • Supervisió a l’àmbit social, educatiu i sanitari.
  • Valoració de l’impacte de la formació.
 • Assessorament i consultoria a les organitzacions en l’àmbit de competències professionals i diagnosi organitzatiu.
 • Monogràfics periòdics per a l’especialització proposats des del nostre servei.

Quins cursos s’ofereixen properament:

 • Salut mental en infants i joves. Com intervenir des de l’àmbit socioeducatiu? (9 hores).
 • Com treballar la identitat i diversitat sexual amb joves? (9 hores).
 • Manipulació d’aliments (6 hores).