Formació Continuada Subvencionada

Què oferim:

  • Accions formatives subvencionades pel Consorci per a la Formació Contínua de la Generalitat de Catalunya.
  • Formació sectorial o formació transversal orientada a la millora de la pràctica professional.
  • Formació orientada a l’obtenció d’acreditacions parcials per part del SOC de Certificats de Professionalitat.

A qui l’adrecem:

Persones en situació activa que vulguin actualitzar o millorar les seves competències professionals.

Què hem assolit:

Des de l’any 2010, l’Àrea de Formació de Drecera ha implementat més de 90 accions formatives de Formació Continuada Subvencionada, s’han atès a més de 960 persones en situació activa, amb la realització de més de 1420 hores teòrico-pràctiques.

Quines especialitats es poden cursar:

  • Resolució de conflictes (30 hores).
  • Tècniques de negociació (30 hores).
  • Màrqueting per a empreses d’economia social (40 hores).
  • Treball en xarxa i intercooperació (8 hores).