Dones i LGBTI+

L’any 2005 el Sefor drecera va iniciar la seva trajectòria dins l’àmbit de l’atenció a les dones en situació de violència. La línia de Gènere del Sefor va anar creixent i l’entitat va participar en altres projectes a més dels que porta a l’actualitat:

Servei d’atenció i acolliment d’urgències

Co-gestió del servei d’atenció i acolliment d’urgències per a dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles.

“Treballar en Femení: Dona, aposta per tu!”

Amb el suport de l’Institut Català de les Dones –ICD-, Obra Social Caja Madrid i la Diputació de Barcelona, hem dut a terme la gestió d’un projecte integral: “Treballar en Femení: Dona, aposta per tu!”

Aquest projecte comprèn les actuacions que se situen en els processos relatius a la recuperació i a la reparació del procés vital de les dones que pateixen o han patit situacions de violència: Assessorament jurídic i laboral i Recolzament psicològic grupal.

“Intervención psicológica con mujeres víctimas de la violencia de género”

Hem portat a terme un programa finançat per l’Obra Social CAM “Intervención psicológica con mujeres víctimas de la violencia de género” , adreçat a dones víctimes de violència de gènere, que patien o van patir situacions de maltractament físic i/o psicològic per part de la seva parella.

SIAD de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Vàrem treballar com a empresa subcontractada per l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, en el servei de suport psicològic i d’orientació jurídica del servei d’informació i atenció a les dones SIAD.

El treball de la nostra entitat contempla diferents elements clau en l’atenció a les dones víctimes de violència:

  • S’ofereix un espai d’acollida a la dona basat en l’escolta i en l’acompanyament a la seva presa de decisions.
  • S’incideix en els aspectes clau del procés posterior de recuperació de la dona com són la vinculació social i la inserció laboral.
  • La interrelació entre els serveis de la línia de Gènere per optimització de recursos i compartir les diferents experiències laborals.
Slider SEFOR