IV Congrés de Serveis Socials Bàsics i Especialitzats

Des d’InsituSefor, assistirem a la Sessió del Precongrés per la importancia que té en l’àmbit social.