En compliment de la obligació d’informació general recollida en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, i de la llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades, l’informem que les dades personals recollides en aquest formulari seran tractades de forma confidencial i passarsn a formar part d’un fitxer de titularitat de DRECERA SCCL per a la gestió administrativa i de personal.

Pot exercir els seu dret d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades, dirigint un escrit signat per l’interessat i acompanyat del DNI o document acreditatiu de la seva identitat a DRECERA SCCL amb domicili al c. Àngel Guimerà, 11. 08780 Pallejà o mitjançant un correu electrònic a info@drecera.org.