Programa de mesures actives per a persones acollides a la renda garantida de ciutadania
(Programa RGC)

Què oferim:

  • Acompanyament personalitzat i suport en el procés de recerca d’ocupació.
  • Millora de les competències bàsiques i transversals personals.
  • Acompanyament en la millora de les eines i l’adquisició de recursos per a dur a terme una recerca de feina efectiva.

A qui l’adrecem:

  • Persones perceptores de la Renda Garantida de Ciutadania

On realitzem el programa:

  • L’Hospitalet de Llobregat
  • Barcelona
  • Viladecans
  • Cornellà
  • Santa Coloma
  • Gavà