Project Description

[ADGD0308] ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Certificat de Professionalitat – Nivell 2

100% Subvencionat

880 hores

de Dilluns a Divendres

15 a 20.30 hores

Presencial

del 10/01/2020
al 31/10/2020

(vacances per setmana santa i durant el mes d’agost)

Per a persones desocupades i ocupades

Acredita’t com a administratiu/va i millora les teves competències en ofimàtica, comptabilitat, recursos humans,…

Informació del curs:

Hores lectives: 880 hores

Inici: 10/01/2020

Finalització: 31/10/2020

(vacances per setmana santa i durant el mes d’agost)

Adreçat a: Persones desocupades, persones ocupades i persones treballadores autònomes.

Lloc d’impartició: c. Progrés 3-5 baixos – 08904 – L’Hospitalet de Llobregat

Requisits d’accès:

  • Tenir el títol de graduat en educació secundària.
  • Tenir un certificat de professionalitat de nivell 2.
  • Tenir un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional que el certificat al qual es vol accedir.
  • Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau mitjà o bé haver superat les proves d’accés corresponents regulades per les administracions educatives.
  • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o de 45 anys.

Temari del curs:

1. UC0233_2: Gestionar aplicacions ofimàtiques en la gestió de la informació i la documentació
1.1 MF0233_2: Ofimàtica
1.2 UF0319: Sistema Operatiu, búsqueda de la informació: internet/intranet i correu electrònic
1.3 UF0320: Aplicacions informàtiques de tractament de textos
1.4 UF0321 :Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul
1.5 UF0322: Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals
1.6 UF0323: Aplicacions informàtiques per a presentacions: gràfiques d’informació

2.UC0973_1: Introduir dades i textos en terminals informàtics en condicions de seguretat, qualitat i eficiència
2.1. MF0973_1: Enregistrament de dades

3.UC0976_2: Realitzar les gestions administratives del procés comercial
3.1. MF0976_2: Operacions administratives comercials
3.1.1. UF0349: Atenció al client en el procés comercial
3.1.2. UF0350: Gestió administrativa del procés comercial
3.1.3. UF0351: Aplicacions informàtiques de gestió comercial

4. UC0978_2: Gestionar l’arxiu en suport convencional i informàtic
4.1. MF0978_2: Gestió arxius

5. UC0979_2: Realitzar les gestions administratives de tresoreria
5.1. MF0979_2 :Gestió operativa de tesoreria

6 .UC0980_2: Efectuar les activitats de recolzament administratiu de Recursos Humans
6.1. MF0980_2: Gestió auxiliar de personal

7. UC0981_2 :Realitzar registres comptable
7.1. MF0981_2: Registres comptables
7.1.1. UF0515: Pla general de comptabilitat
7.1.2. UF0516: Aplicacions informàtiques de comptabilitat

8. MP0111 : Activitats de gestió administrativa

Inscripcions

93 447 22 88

sefor@drecera.org

c. Progrés 3-5 baixos – 08904 – L’Hospitalet de Llobregat

Imparteix

Logotip Drecera

Certificacions

Logotip Ministerio de Trabajo