Project Description

Activitats Administratives en Relació amb el Client
100% Subvencionat

[ADGG0208] Activitats administratives en relació amb el client

Certificat de Professionalitat – Nivell 2

Preinscripció

Informació del curs:

Hores lectives: 840 hores

Inici previst: 19/12/2022

Finalització prevista: 31/10/2023

Horari previst: 09:15h – 14:30h

Adreçat a: Persones desocupades, persones ocupades i persones treballadores autònomes.

Lloc d’impartició: Formació Mixta (online + presencial)

Temari del curs:

 • MF0975: Tècniques de recepció i comunicació.
 • MF0976: Operacions administratieas comercials.
 • MF0973: Gravació de dades.
 • MF0978: Gestió d’arxius.
 • MF0977: Llengua estrangera professional per a la gestió administrativa en la relació amb el client.
 • MF0233: Ofimàtica.
 • MP0079: Mòdulo de pràctiques professionales no laborals.

Requisits d’accés:

 • Tenir algun dels següents requisits formatius:
  • Tenir el títol de graduat en educació secundària.
  • Tenir un certificat de professionalitat de nivell 2.
  • Tenir un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional.
  • Accés als cicles formatius de grau mitjà.
  • Proves de Competències Clau de nivell 2 (subministrades pel propi centre).
 • Estar donat/da d’alta al SOC.
 • Acreditar el nivell d’Anglès A2 o superior (segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües) o Superar la Prova de Competències Clau de Llengües estrangeres (Anglès) de nivell 2, proporcionada pel mateix centre de formació.
Preinscripció