Resultats

A continuació exposem el nombre de persones ateses en programes realitzats per la nostra entitat.

PROGRAMA D’ORIENTACIÓ I ACOMPANYAMENT A LA INSERCIÓ

Orientació i Acompanyament a la inserció

PROGRAMA MESURES ACTIVES PER A PERSONES ACOLLIDES A LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA (Antic RMI)

PROGRAMA MESURES ACTIVES PER A PERSONES ACOLLIDES A LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ - Privada

Agència de Col·locació Privada

AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ
Col·laboradora

Agència de Col·locació Col·laboradora

PROGRAMA D’ACOMPANYAMENT SOCIAL I LABORAL PER A JOVES AL MUNICIPI DE PALLEJÀ

PROGRAMA D’ACOMPANYAMENT SOCIAL I LABORAL PER A JOVES AL MUNICIPI DE PALLEJÀ

FES DRECERA
(PROJECTE SINGULARS GARANTIA JUVENIL)

DONA’T UNA EMPENTA (PROJECTE IRFP)

DONA’T UNA EMPENTA (PROJECTE IRFP)

OCUPACIÓ EN ACCIÓ (PROJECTE INTEGRALS MAJORS 30)

DRECERA ORIENTA (OBRA SOCIAL LA CAIXA))

DRECERA ORIENTA (OBRA SOCIAL LA CAIXA)

ITINERARIS PERSONALS D’INSERCIÓ (IPI)

ITINERARIS PERSONALS D’INSERCIÓ (IPI)

PROGRAMA D’ACOMPANYAMENT I SUPORT A LA INSERCIÓ DE COL·LECTIUS EN SITUACIÓ DE MAJOR VULNERABILITAT (POIN)

PROGRAMA D’ACOMPANYAMENT I SUPORT A LA INSERCIÓ DE COL·LECTIUS EN SITUACIÓ DE MAJOR VULNERABILITAT (POIN)

PROGRAMA INNOVADORS D’OCUPACIÓ

PROGRAMA INNOVADORS D’OCUPACIÓ

ITINERARIS DE COL·LECTIUS AMB ESPECIALS DIFICULTATS D’INSERCIÓ (ICED)

ITINERARIS DE COL·LECTIUS AMB ESPECIALS DIFICULTATS D’INSERCIÓ (ICED

ACCIONS INTEGRADES
(AI)

ACCIONS INTEGRADES (AI)

PROGRAMA FOMENT D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS (FIO)

PROGRAMA FOMENT D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS (FIO)