Resultats

A continuació exposem el nombre de persones ateses en programes realitzats per la nostra entitat.

PROGRAMA D’ORIENTACIÓ I ACOMPANYAMENT A LA INSERCIÓ

AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ

PROGRAMA MESURES ACTIVES PER A PERSONES ACOLLIDES A LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ

PROGRAMA D’ACOMPANYAMENT SOCIAL I LABORAL PER A JOVES AL MUNICIPI DE PALLEJÀ

ITINERARIS PERSONALS D’INSERCIÓ (IPI)

PROGRAMA D’ACOMPANYAMENT I SUPORT A LA INSERCIÓ DE COL·LECTIUS EN SITUACIÓ DE MAJOR VULNERABILITAT (POIN)

PROGRAMA INNOVADORS D’OCUPACIÓ

ITINERARIS DE COL·LECTIUS AMB ESPECIALS DIFICULTATS D’INSERCIÓ (ICED)

ACCIONS INTEGRADES (AI)

PROGRAMA FOMENT D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS (FIO)