Gestió del Servei de Supervisió del Servei d’Atenció , Recuperació i Acollida (SARA) i dels Punts d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD) de la Direcció de Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona

Què hem assolit:

Proporcionar un espai de cura per als i les professionals municipals que desenvolupen la seva activitat laboral en aquests serveis, i alhora millorar la seva metodologia d’intervenció.

A qui l’adrecem:

Les persones destinatàries són els i les professionals que formen part dels equips del SARA i els PIAD. Indirectament, també seran destinatàries les persones directives d’ambdós serveis.

On treballem:

Barcelona