Atenció Psicopedagògica

El servei d’Atenció Psicopedagògica de Drecera va fer les seves primeres passes l’any 2006 amb el propòsit de donar sortida a necessitats de caire educatiu i social d’infants, joves i famílies d’altres serveis de l’entitat.

El servei va créixer donant resposta a la demanda creixent de famílies i d’altres agents educatius i socials com escoles de primària, instituts d’educació secundària, els equips d’atenció psicopedagògica o els serveis socials, en municipis on ja portàvem a terme altres activitats.

Actualment el servei desenvolupa accions de reforç educatiu, tallers d’estudi assistit, atenció logopèdica i atenció psicològica per a infants, joves i les seves famílies.

Què oferim

  • Les accions socioeducatives s’implementen cercant la promoció social de l’alumnat atès.
  • Els objectius treballats en cada cas donen resposta a la demanda efectuada per la família, l’infant o jove, l’escola o institut i/o l’ens derivador.
  • El contrast entre la demanda recollida i les necessitats detectades per l’equip professional de l’entitat permet l’elaboració d’un pla de treball a curt, mig i llarg termini.
  • L’atenció personalitzada s’adapta al ritme d’aprenentatge individual de cada alumne.
  • L’equip professional valora l’evolució de la persona atesa fent un retorn trimestral dels progressos a família, escola o institut o agent derivador.