Atenció en grups reduïts per a alumnat de primària i secundària

Aula Oberta

Oferim:

Atenció en grups de 3 a 5 infants o joves del mateix o similar nivell escolar, on es treballen recursos per millorar la planificació, l’organització de les tasques escolars i els hàbits d’estudi. Tanmateix es prioritza treballar els continguts de les matèries on cada infant o jove té més dificultats. L’acció contempla:

  • Personalització del servei i adaptació al ritme i a les necessitats individuals.
  • Coordinacions amb el tutor o tutora de l’escola o institut.
  • Seguiment i traspàs de l’evolució feta per l’infant o jove en atenció.

Llocs d’actuació:

  • L’Hospitalet de Llobregat
  • Cornellà de Llobregat
  • El Prat de Llobregat