Atenció en grups reduïts per a alumnat de primària i secundària

Tallers de suport a la promoció de l’èxit escolar

Oferim:

 • Els tallers de suport a la promoció de l’èxit escolar han estat una activitat educativa englobada dins el Pla Educatiu d’Entorn, que ha consistit en la realització d’activitats fora de l’horari lectiu (extraescolars) de potenciació de la competència lectora i de les competències acadèmiques prioritzades en cada centre escolar.

Adreçat a:

 • A l’alumnat escollit pel centre públic de referència de primària o secundària. S’ha treballat amb grups de 10 alumnes a secundària i de 8 alumnes a primària, escollits a criteri del centre escolar.

Hem assolit:

 • Del del curs escolar 2016-17 fins a l’actualitat s’han dut a terme un total de 21 tallers desenvolupats en 14 espais diferents d’atenció: 9 escoles i 5 instituts públics que ho varen demanar, i Centres Cívics del municipi del Prat de Llobregat.
 • En total han estat atesos 260 alumnes des de 1r de primària a 4t de secundària en cada curs escolar.

Objectius

 • Donar les eines necessàries per tal de millorar l’organització de l’estudi i gestió del temps.
 • Proveir de tècniques que els facilitin i orientin l’estudi.
 • Introduir als alumnes els diferents itineraris formatius.
 • Proveir dels recursos per aprendre a demanar ajuda quan sigui necessari.

Metodologia

 • Ús i gestió de l’agenda. Planificació de l’estudi.
 • Treball de tècniques d’estudi: subratllat, esquemes, resums.
 • Explicació i treball dinàmic sobre un possible futur professional.
 • Treball de la figura de la tutoria.

Objectius

 • Treballar la regulació del comportament i la participació a l’aula.
 • Treballar per aconseguir un bon nivell de comunicació.
 • Promoure les relacions amb respecte cap els altres i amb tolerància.
 • Apropar els alumnes al funcionament i organització del centre escolar.

Metodologia

 • Realització de dinàmiques amb el grup.
 • Tutories individualitzades.
 • Introducció del funcionament i organització dels centres escolars.
 • Activitats i debats de diferents temàtiques.

Objectius

 • Millorar i enfortir el nivell de coneixements acadèmics, sobretot pel què fa a la comprensió lectora i les competències bàsiques.

Metodologia

 • Reunió periòdica amb els tutors/es per tal de donar continuïtat al treball que s’està fent.
 • Ajuda amb les tasques escolars (deures, si en tenen).
  • Reforç de la lectura i la comprensió.

Llocs d’actuació:

 • El Prat de Llobregat