Caixa Proinfància

El Programa CaixaProinfància va ser impulsat l’any 2007 per la Fundació “la Caixa com a resposta al repte de millorar les oportunitats i la inclusió dels nens, nenes i adolescents afectats per la pobresa.

El treball es va a construir, conjuntament amb les entitats coordinadores de les xarxes locals, per tal de millorar l’acció socioeducativa que va culminar amb el Model de promoció i desenvolupament integral de la infància en situació de pobresa i vulnerabilitat.

El servei d’Atenció Psicopedagògica compta amb la col·laboració del programa CaixaProinfància de l’Obra Social “la Caixa” des de l’any 2009 com entitat prestadora per a diferents recursos; Avaluació i Atenció psicoterapèutica personalitzada i familiar, Reforços educatius, Logopedia, Psicomotricitat i Tallers educatius familiars. En tots aquest anys ha atès al voltant de 100 infants cada any i les seves famílies.

El programa ha estat ubicat en els territoris de L’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, Badalona i Santa Coloma de Gramenet com entitat prestadora i/o referent.

En el Programa CaixaProinfància la intervenció es fa en xarxa, de tal manera que la proposta d’intervenció es realitza tenint en compte a tots els agents implicats i que treballen amb el nucli familiar. Així doncs, la derivació de famílies per la intervenció s’ha donat progressivament, i s’ha anat valorant conjuntament la proposta més idònia d’intervenció juntament amb Serveis Socials fonamentalment.

Intervencions

Millorem les oportunitats i la inclusió dels infants i adolescents afectats per la pobresa