Caixa Proinfància

Béns

Xecs bescanviables en establiments autorizats per béns d’alimentació, higiene infantil, equipament escolar i ulleres.

Funcions:

  • Millora de les condicions educatives, sanitàries i d’higiene infantil.
  • Desenvolupament d’hàbits d’alimentació saludables.
  • Provisió de béns necessaris com ara ulleres o audiòfons.
  • Provisió de material escolar bàsic necessari.

Activitats:

  • Suport per a l’alimentació i la higiene infantils. Consta d’una ajuda d’alimentació i higiene adreçada a la primera infància per a famílies amb fills/es d’entre 0 i 3 anys. S’entenen com a accions complementàries que ajuden a fixar els compromisos de millora i ampliació d’oportunitats socioeducatives dels infants marcades en el pla de treball.
  • Ajudes per a ulleres i manteniment d’audiòfons. Consta d’una ajuda per proveir d’ulleres o audiòfons els nens i nenes que els necessiten, i també per fer-ne el manteniment corresponent. S’entenen com a accions complementàries, que contribueixen a fixar els compromisos de millora i ampliació d’oportunitats socioeducatives dels infants marcades en el pla de treball.
  • Equipament escolar. Ajudes individuals per a l’adquisició d’equipament escolar en famílies que no el poden adquirir a causa de la seva situació econòmica. L’accés a aquesta ajuda es justifica com a estratègia de suport educatiu a famílies en procés, i té com a objectiu principal afavorir l’escolarització normalitzada dels infants i augmentar el compromís / implicació de les famílies en l’educació dels fills i les filles.

Atres intervencions