Caixa Proinfància

Logopèdia

Oferim:

 • Diagnòstic i tractament de les patologies del llenguatge oral, escrit i gestual.
 • Atenció a dificultats en l’àrea del llenguatge oral o escrit que afecten directament en els aprenentatges de la resta d’àrees.
 • Donem els recursos necessaris per la millora de les dificultats dels processos de la parla, de la veu i del llenguatge en tractaments individuals adequats a cada situació.
 • Seguiment i avaluació dels progressos de cada infant o joves i traspàs a la família o escola.
 • Elaboració de pautes si cal per a l’infant o jove, la família i escola o institut.

Adreçat a:

 • Principalment a infants amb trastorns de la de la veu, la parla o el llenguatge.

Hem assolit:

 • Des de 2012 s’han dut a terme accions de logopèdia amb alumnes de les escoles de la zona o derivades des del CDIAP.
 • Un alt percentatge de les valoracions sobre el servei que han dut a terme infants, joves o famílies o escoles han estat valoracions positives. I un bon nombre ha millorat les seves competències i possibilitats en les diferents àrees del llenguatge oral i escrit.

Llocs d’actuació:

 • L’Hospitalet de Llobregat
 • Cornellà de Llobregat
 • El Prat de Llobregat

Atres intervencions