Caixa Proinfància

Reforç Educatiu Individualitzat

Atenció individualitzada o en parelles del mateix o similar nivell escolar, on es dona reforç de les assignatures on l’infant o jove té més dificultats i es treballen eines per a millorar la planificació i els hàbits d’estudi.

Oferim:

  • Personalització del servei i adaptació al ritme i a les necessitats individuals.
  • Coordinacions amb els tutor o tutora de l’escola o institut.
  • Seguiment i traspàs de l’evolució feta per l’infant o jove en atenció.

Adreçat a:

  • Alumnat d’educació primària i secundària amb necessitats educatives especials o amb dificultats en les diferents matèries escolars.

Hem assolit:

  • Des que es va iniciar aquesta acció l’any 2009 s’han pogut reforçar continguts escolars i treballar les tècniques de planificació i d’estudi amb infants i joves. El nombre d’atencions s’ha anat incrementant de manera significativa any rere any.
  • L’ alumnat atès ha millorat les seves possibilitats d’èxit escolar, les seves competències, els seus hàbits d’estudi i/o ha incrementat la seva adquisició de coneixements acadèmics. Fan una valoració positiva del seu pas per l’activitat.

Atres intervencions