Serveis professionals per a centres educatius en l’àmbit de la psicologia, de la logopèdia i educació social

Oferim:

 • Suport a la tutoria, recolzament dels centres educatius.
 • Col·laborar en el desenvolupament d’habilitats socials i d’autonomia personal en l’alumnat que es troba en situació de risc.
 • Planificació, actuació i avaluació d’accions educatives.
 • Atenció a l’absentisme.
 • Suport a aquell alumnat amb necessitats socio-educatives.
 • Suport a l’organització en la dinamització de la vida cultural del centre.
 • Dinamització de grups.
 • Medició i prevenció o resolució de conflictes en alumnes.
 • Suport per al contacte amb les famílies.

Adreçat a:

 • Alumnat de secundària.

Hem assolit:

 • En els darrers anys hem treballat en diferents centres educatius a demanda dels mateixos i en horari lectiu, atencions especialitzades en psicologia, logopèdia i educació social, complementant altres serveis del propi centre per alumnat del mateix.

Llocs d’actuació:

 • Instituts d’Educació Secundària del Barcelonès.
 • Instituts d’Educació Secundària del Baix Llobregat.