Serveis per a Dones i persones LGBTI+ a Calafell

Servei d’Atenció Integral – SAI

Servei d’Informació i Atenció a les Dones – SIAD


1

SAI

Servei d’Atenció Integral

Som empresa subcontractada pel  Servei de Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats.
Àmbit de Serveis a la Ciutadania de l’Ajuntament per donar suport en el desplegament de les polítiques d’igualtat de gènere i polítiques LGBTI+

Ens pots trobar aquí

Què oferim:

 • Suport tècnic pel desenvolupament de les polítiques LGBTI+ i manteniment del Servei d’Atenció Integral (SAI).
 • Confecció i redacció del Pla local pels drets del col·lectiu LGBTI+ (2021- 2025).
 • Dinamització de les activitats de sensibilització i formació a la ciutadania sobre els drets de les persones LGBTI+.

Què hem assolit:

 • Atenció directa i assessorament en l’espai SAI a joves d’entre 15 i 20 anys.
 • Dinamització de tallers als instituts sobre identitat de gènere i diversitat sexual.
 • Col·locació de Punts Lila en diferents espais del municipi i instituts per informar i donar visibilitat al servei.
 • Coordinació amb les diferents responsables d’àrees municipals i referents dels instituts.
 • Dinamització de les activitats en commemoració de les principals diades LGBTI+.

Adreçat a:

 • Persones del col·lectiu LGBTI+ que hagin patit o estiguin en risc de discriminació o violència per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.
 • Professionals dels diferents àmbits pùblics, famílies i ciutadania en general del municipi.

Què oferim:

 • Informació, orientació i assessorament en matèries laborals, socials, familiars i personals, a les dones que han patit o estan patint violència masclista.
 • Acompanyar a la dona en altres àmbits de vulnerabilitat conseqüents de la violència.
 • Coordinació amb altres serveis del municipi per tal de realitzar un treball integral.
 • Primera atenció i derivació a altres serveis especialitzats dintre dels àmbits adients a la intervenció.

Adreçat a:

 • Dones del municipi que han patit o pateixen algun tipus d’agressió i/o discriminació per la seva condició de dona, i especialment, a les dones víctimes de violència.


2

SIAD

Servei d’Informació i Atenció a les Dones

Treballem com a empresa subcontractada per l’Ajuntament de Calafell, en l’atenció social i la gestió i coordinació d’intervenció i circuit d’actuació en casos de violència de gènere.

Ens pots trobar aquí