Serveis per a Dones a Castelldefels

Servei d’Informació i Atenció a les Dones – SIAD

Servei de Primera Acollida d’Urgència – SPAU

Veu de Dones


1

SIAD

Servei d’Informació i Atenció a les Dones

Duem a terme el Servei d’atenció psicològica individual,  grupal i d’urgència del SIAD de l’Ajuntament de Castelldefels

Ens pots trobar aquí

Què oferim:

 • Atenció psicológica individual a dones que han estat o estan en situació de violència.
 • Atenció psicològica grupal, dinamitzant, gestionant i supervisant el grup d’autoestima i el grup de dones en situació de violència que prèviament han estat ateses en un procés d’atenció individualitzat.

Què hem assolit:

 • Donar suport emocional, acompanyament i assessorament individual a 376 dones que es troben en situació de patir o que han patit violència masclista i/o familiar.
 • Oferir atenció grupal terapèutica a 12 dones víctimes de violència de gènere.
 • Acompanyament a judicis en els casos en que hi ha una demanda per part de la dona.

Adreçat a:

 • Dones del municipi que han patit o pateixen algun tipus d’agressió i/o discriminació per la seva condició de dona, i especialment, a les dones víctimes de violència.

Què oferim:

 • Atenció 24 hores, 365 dies a l’any.
 • Atenuar l’esdeveniment estressant i alleugerir l’impacte immediat.
 • Dirigir l’orientació al moment en què es troba la víctima del procés personal.
 • Informar i facilitar els recursos que hi ha al circuit de violència de gènere.
 • Avaluar l’estat psicològic de la persona i valorar la derivació a altres serveis de professionals.

Què hem assolit:

 • Proporcionar un espai de seguretat física i emocional que afavoreix la calma i la reducció d’elements estressants.
 • Contenir i acompanyar a les persones mitjançant una primera ajuda emocional.

Adreçat a:

 • Especialment a dones del municipi víctimes de violència de gènere que han patit o pateixen qualsevol mena de violència dins dels àmbits de parella, familiar, social i laboral.
 • També està obert a homes del municipi que demanen suport psicològic per haver patit violència dins de l’entorn de parella.


2

SPAU

Servei de Primera Acollida d’Urgència

Gestió del Servei de Primera Acollida d’Urgència. Espai on s’ofereix una primera acollida i atenció immediata a les persones que venen derivades d’alguns dels serveis que integren el circuit de violència de gènere de Castelldefels.

Ens pots trobar aquí


3

Veu de Dones

Tertúlies per a Dones

Duem a terme de manera trimestral les “tertúlies per a dones”.

Què oferim:

 • Xerrades d’una hora on es tracten temes referents a la salut mental i emocional de les dones, la maternitat i resolució de conflictes familiars, rols de les dones al llarg de la vida, comunicació assertiva, autoconeixement i autoestima, entre altres.

Adreçat a:

 • Les dones del municipi