Serveis per a Dones a Cornellà

Centre d’Informació i Recursos per a les Dones – CIRD

Servei de Suport Psicològic

Xarxa Activa de Joventut per a la Igualtat –
XAJI


1

CIRD

Centre d’Informació i Recursos per a les Dones

Treballem com a empresa subcontractada per l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en l’atenció social i la gestió i coordinació del protocol d’intervenció i circuit d’actuació en casos de violència de gènere

Ens pots trobar aquí

Què oferim:

 • Primera acollida, contenció emocional, assessorament i orientació a les dones que venen derivades d’altres serveis o per iniciativa pròpia.
 • Ajudar a identificar actituds d’abús i/o violència en les relacions de parella.
 • Fomentar l’autonomia personal.
 • Recuperar la capacitat de crítica cap a les actituds violentes de la parella.
 • Proporcionar eines per a aprendre a posar límits.
 • Potenciar els recursos personals per a protegir-se i preservar els seus fills i filles.
 • Orientar en la cura i educació del seus fills i filles.
 • Acompanyar a la dona en altres àmbits de vulnerabilitat conseqüents de la violència.
 • Coordinació amb altres serveis del municipi per tal de realitzar un treball integral.
 • Derivació al servei més adient segons la situació de cada dona.

Què hem assolit:

 • Establir línies bàsiques d’actuació en el treball amb les dones que pateixen o han patit violència de gènere.
 • Promoure i coordinar accions i estratègies per facilitar l’eficàcia professional en l’atenció a les dones que pateixen violència de gènere.
 • Treballar de forma conjunta i coordinada per tal de millorar l’atenció cap a les dones que pateixen maltractaments.
 • Atendre a la dona d’immediat mitjançant l’agilitat que comporta la coordinació.
 • Ser un servei de referència per a les dones del municipi on s’ofereix suport per millorar altres àmbits de vulnerabilitat conseqüents de la violència.
 • Oferir seguiment a totes elles que continuen vinculades al CIRD pel fet de treballar aspectes vitals en la recuperació de la situació de violència viscuda.

Adreçat a:

 • Dones del municipi que han patit o pateixen algun tipus d’agressió i/o discriminació per la seva condició de dona, i especialment, a les dones víctimes de violència.

Què oferim:

 • Atenció i suport psicològic individual a dones que han estat o estan en situació de violència durant l’etapa inicial del procés de recuperació.
 • Derivació als serveis municipals adients a la situació de cada dona per donar continuïtat a la seva recuperació psicològica.

Què hem assolit:

 • Donar un espai segur, d’escolta, orientació i acompanyament emocional a les dones del municipi que han estat o estan en una situació de violència.
 • Donar estratègies i eines d’apoderament per reforçar l’autonomia i recuperació de les dones ateses.

Adreçat a:

 • Dones del municipi que han patit o pateixen algun tipus d’agressió i/o discriminació per la seva condició de dona, i especialment, a les dones víctimes de violència que es troben en l’etapa inicial del seu procés de recuperació.


1

SUPORT PSICOLÒGIC

Servei de Suport Psicològic

Duem a terme el Servei d’atenció psicològica individual del CIRD de l’Ajuntament de Cornellà.

Ens pots trobar aquí


3

XAJI

Xarxa Activa de Joventut per a la Igualtat

La Xarxa Activa de Joventut per a la Igualtat (XAJI) és un iniciativa conjunta amb la plataforma contra les violències de gènere i les entitats que formen part del programa Trenquem el Silenci.

Drecera contribueix en el desenvolupament i coordinació del programa de prevenció contra la violència de gènere als centres d’ensenyament dels espais joves de la ciutat, per a l’ Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

Ens pots trobar aquí

Què oferim:

 • Una funció preventiva perquè els i les joves tinguin un paper actiu en la identificació i definició d’actuacions de socialització preventiva en el seu centre educatiu en relació a la violència de gènere i a les relacions igualitàries, i formar persones joves que siguin capaces de promoure la igualtat de gènere i detectar episodis de violència en el seu propi entorn.

Què hem assolit:

 • Incidència en el jovent per tal que comprengui, conegui i pugui identificar la violència de gènere, que pugui reconèixer les primeres senyals de maltractament , i així pugui ser protagonista de l’assoliment d’una societat lliure de violència, recolzant a qui pateix, rebutjant actituds i estereotips que la promoguin i/o la justifiquin.

Adreçat a:

 • Als nois i noies de 1r a 4t de l’ESO dels instituts del municipi.