Programa ADA

Oferim:

 • L’objectiu d’aquest programa és la realització d’accions de formació professional per a l’ocupació que permetin l’adquisició i la millora de competències digitals; per impulsar -d’aquesta manera- l’emprenedoria, el desenvolupament rural i reduir la bretxa de gènere.

Itinerari Formatiu:

 • ACTIC – Creació de continguts digitals i programació (nivell intermedi) – 40h

 • ACTIC – Resolució de problemes en l’entorn digital (nivell intermedi) – 40h

 • ACTIC – Comunicació i col·laboració amb eines digitals (nivell intermedi) – 40h

 • ACTIC – Cerca i gestió de la informació digital (nivell intermedi) – 40h

 • ACTIC – Seguretat i civisme en l’entorn digital (nivell intermedi) – 40h

Adreçat a:

 • Les dones inscrites al SOC, prioritàriament en situació de desocupació i, preferentment, residents a municipis de menys de 30.000 habitants, que vulguin millorar les seves competències digitals amb l’objectiu d’incrementar les seves possibilitats de trobar feina.
 • Les dones que visquin en municipis de més de 30.000 habitants també hi podran participar, sempre que s’hagi respectat la preferència per les dones de les poblacions de menys de 30.000 habitants i, tot i així, quedin places vacants.
 • Les participants, estiguin aturades o empleades, han d’estar inscrites a les Oficines de Treball del SOC.
 • El percentatge de dones treballadores empleades que hi poden participar és del 30%
 • També hi poden participar les dones afectades per un ERTE, i no computen com a empleades.

El programa es realitza a:

Certificacions:

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation UE

“Aquesta actuació està subvencionada pel SOC i es finança amb càrrec als fons procedents Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation UE”