Serveis per a Dones a Sant Cugat del Vallès

Servei d’Informació i Atenció a les Dones – SIAD


1

SIAD

Servei d’Informació i Atenció a les Dones

Duem a terme el Servei d’Atenció Psicològica Grupal del SIAD de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

Ens pots trobar aquí

Què oferim:

  • Un espai d’atenció i acompanyament psicològic grupal especialitzat en atenció a les violències masclistes a les dones derivades des del SIAD.
  • Una eina d’ajuda mútua entre dones i un recurs complementari al tractament psicològic individual, de tipus social i personal, que reforci el procés de recuperació de la pròpia identitat de les dones.
  • Acompanyament psicològic i seguiment del procés de recuperació i reparació de cada dona.
  • Organització, dinamització i supervisió del grup de dones.
  • Estratègies i recursos per a fomentar el procés de recuperació de les dones
  • Coordinació amb les professionals del SIAD (psicòloga, treballadora social, etc.).

Què hem assolit:

  • Acollir, atendre i acompanyar a 11 dones en el seu procés de recuperació degut a la violència viscuda.
  • Oferir un programa d’intervenció de més de 30 sessions enfocades en els efectes de la violència, la identificació i gestió emocional, la recuperació i creació de la pròpia identitat, el treball d’un projecte de futur i en l’apoderament i adquisició d’eines i recursos d’afrontament davant situacions estressants.

Adreçat a:

  • Dones del municipi que han patit o estan patint violència masclista.