Serveis per a Dones i persones LGBTI+ a
Sant Vicenç dels Horts

Servei d’Atenció Integral – L’AFIRMATIVA


1

SAI

Servei d’Atenció Integral – L’AFIRMATIVA

Som empresa subcontractada pel  Servei de Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats.
Àmbit de Serveis a la Ciutadania de l’Ajuntament per donar suport en el desplegament de les polítiques d’igualtat de gènere i polítiques LGTBI+

Ens pots trobar aquí

Què oferim:

 • Suport tècnic pel desenvolupament de les polítiques LGTBI+ i manteniment del Servei d’Atenció Integral (SAI).
 •  Informació i assessorament sobre diversitat sexual, afectiva i de gènere a persones, entitats i professionals.
 • Suport psicològic en cas de discriminació i/o agressió i acompanyament psicosocial a persones LGTBI+, famílies i al seu grup d’iguals.
 • Tràmit de documentació relacionada amb el canvi de nom.
 • Tallers i/o formacions a entitats públiques i privades (professorat i alumnat, professionals sanitaris, etc.) sobre la realitat LGTBI+.
 • Dinamització de les activitats de sensibilització amb motiu de la commemoració de les diades LGTBI+ per a la ciutadania en general.
 • Derivació a altres serveis, entitats i /o professionals.

Què hem assolit:

 • Creació d’una compta en xarxes socials per donar a conèixer el servei entre els i les joves del municipi.
 • Participació de la professional referent del SAI en els mitjans de comunicació municipals per donar a conèixer el servei i sensibilitzar sobre les agressions LGBTIfòbiques.
 • Dinamització de les activitats en commemoració de les principals diades LGTBI+.
 • Participació en la Taula d’Igualtat de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.
 • L’adhesió a la Xarxa dels Serveis d’Atenció Integral LGTBI+ de Catalunya.

Adreçat a:

 • Persones del col·lectiu LGBTI+ que hagin patit o estiguin en risc de discriminació o violència per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.
 • Professionals dels diferents àmbits pùblics, famílies i ciutadania en general del municipi.