+0
accions formatives
+0
persones ateses
+0
hores de formació

Orientació professional: PROJECTA’T

L’orientació professional per a persones ocupades consisteix en un procés d’informació, assessorament i acompanyament on escoltem la demanda de la persona interessada i pactem un itinerari o full de ruta que servirà per a assolir els objectius professionals, laborals o formatius acordats.

Oferim:

 • Actuacions d’Orientació professional subvencionades pel Consorci per a la Formació Contínua de la Generalitat de Catalunya, que inclou un itinerari o full de ruta personalitzat amb les següents fases:
  • Fase d’acollida: plantejament de la situació pròpia actual i el pacte de les accions a desenvolupar.
  • Fase d’autoconeixement: coneixement del mercat de treball i el seu encaix amb l’objectiu professional.
  • Fase de pla d’acció: identificació de competències, informació sobre l’acreditació de competències a partir de l’experiència professional, recerca d’accions formatives o de feina, desenvolupament de competències transversals, coneixement del sector/ocupació d’interès, recursos d’emprenedoria, etc.
  • Fase de tancament: avaluació del procés i plantejament de qüestions a treballar a curt, mig o llarg termini, de forma individual o amb acompanyament professional.

Adreçat a:

 • Persones treballadores ocupades a Catalunya. 
 • Persones treballadores fixes discontínues amb lloc de treball a Catalunya en els períodes de no ocupació. 
 • Persones treballadores amb lloc de treball a Catalunya que es trobin en situació d’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO). 
Si ets PARTICULAR i vols més informació, clica aquí
Si sou EMPRESA i voleu més informació, cliqueu aquí

Formació Contínua Subvencionada

Aquesta formació està adreçada prioritàriament a persones en actiu – amb places per a persones a l’atur – i té com a objectiu millorar i adaptar les capacitats professionals de les persones treballadores, els seus coneixements i les seves qualificacions relacionades amb l’activitat o professió desenvolupa o les que vagin a desenvolupar en un futur.

Oferim:

 • Accions formatives subvencionades pel Consorci per a la Formació Contínua de la Generalitat de Catalunya.
 • Formació sectorial o formació transversal orientada a la millora de la pràctica professional.
 • Formació orientada a l’obtenció d’acreditacions parcials per part del SOC de Certificats de Professionalitat.

Adreçat a:

 • Persones en situació activa que vulguin actualitzar o millorar les seves competències professionals.
 • Les persones en situación d’atur també poden participar-hi, tot i que no podran superar el 30% del total d’inscripcions.

 • Les persones treballadores de l’Administració Pública podran accedir a una part de les accions formatives ofertades.

Hem assolit:

 • Des de l’any 2010, l’Àrea de Formació de Drecera ha implementat més de 60 accions formatives de Formació Contínua Subvencionada, s’han atès a més de 830 persones en situació activa, amb la realització de més de 1610 hores teòrico-pràctiques.
Consulta els nostres cursos
Logotip Consorci Per la Formació Contínua de Catalunay

El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, és l’organisme que gestiona i executa els programes de la formació professional contínua subvencionada, així com el seguiment i control de les accions formatives que es duguin a terme en Catalunya. Promou la qualificació i la formació professional per a l’ocupació (FPO) de persones treballadores ocupades al llarg de la vida, facilitant la millora de les seves competències professionals i adaptant-les a les demandes dels sectors productius, fomentant així la competitivitat de les empreses.

Des de 2021 el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya està promovent i subvencionant actuacions d’orientació professional per a persones ocupades.

Si vols rebre més informació sobre la formació continua subvencionada pel Consorci, pots accedir clicant en aquest enllaç.

Finançat per: