Jornada: La formació continuada dels professionals de les organitzacions de l’acció social de Catalunya

El passat 30 de gener vam assistir a la Jornada organitzada per la Fundació Pere Tarrés: “La formació continuada dels professionals de les organitzacions de l’acció social de Catalunya”.

A la jornada la companya de la Fundació Pere Tarrés va presentar els resultats sobre la seva recerca sobre la Formació a les organitzacions del tercer sector social. A més van participar diverses entitats i organitzacions catalanes d’acció social com ara la Universitat Autònoma de Barcelona, el Consorci per la Formació Continua de Catalunya, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, La Confederació, Sumar Acció Social, Càritas Catalunya, DINCAT, Grup ATRA, Grup ASPROSEAT o Casal del Infants.

A la trobada es van tractar múltiples temes relacionats amb la formació continuada com poden ser la detecció de necessitats formatives, l’avaluació de la transferència i l’impacte de les accions formatives o la importància de seguir donant rellevància a la millora de la qualitat de la formació continuada”.

Jornada: La formació continuada dels professionals de les organitzacions de l’acció social de Catalunya