Altres experiències en ocupació

 • Programa Singulars Joves Garantia Juvenil
 • Programa Dona, busques feina? IRPF
 • Programa d’acompanyament social i laboral per a joves al municipi de Pallejà
 • Programes integrals per a persones majors de 30 anys aturades de llarga durada
 • Itineraris personals d’inserció (IPI)
 • Programa d’acompanyament i suport a la inserció de col·lectius en situació de major vulnerabilitat (POIN)
 • Programa innovadors d’ocupació
 • Itineraris de col·lectius amb especials dificultats d’inserció (ICED)
 • Programa foment d’igualtat d’oportunitats (FIO)
 • Programa Treball, Talent i Tecnologia
 • Accions integrades (AI)
 • Agència de col·locació
 • ANADROMES: itineraris per a la millora d’ocupabilitat
 • Club virtual de feina
 • ANADROMES: objectiu formació per a la millora de l’ocupabilitat
 • ANADROMES: itineraris d’inserció social a L’Hospitalet de Llobregat
 • Projecte MENTOR 15
 • Projecte QSMASAD
 • Projecte YOUTHSTART
 • Programa NOW
 • Programes Mixtos-Covid19