Mesures Actives d’Inserció per a persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania i per a persones en risc o en situació s’exclusió social

Programa MAIS

Oferim:

 • Acompanyament personalitzat i suport en el procés de recerca d’ocupació.
 • Millora de les competències bàsiques i transversals personals.
 • Acompanyament en la millora de les eines i l’adquisició de recursos per a dur a terme una recerca de feina efectiva.
 • Pràctiques no-laborals a empreses per la millora de les competències tècnico-professionals.
 • Intermediació laboral en ofertes de feina, per a promoure la inserció laboral de les persones participants.
 • Assessorament a les empreses en els ajuts a la contractació de persones en situació o risc d’exclusió social.

Adreçat a:

 • Persones preceptores de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) i/o de l’Ingrés Mínim Vital (IMV) 

 • Persones aturades de llarga durada majors de 45 anys

 • Persones que es trobin en procés de rehabilitació i reinserció social

 • Joves d’entre 16 i 30 anys provinents d’institucions de menors

 • Persones en risc d’exclusió, vinculades als Serveis Socials

El programa es realitza a:

 • L’Hospitalet de Llobregat
 • Esplugues del Llobregat
 • Barcelona
 • Viladecans
 • Cornellà
 • Gavà

Amb el suport del Departament d’Empresa i Treball

Projecte subvencionat pel Departament d’Empresa i Treball i cofinançat per la Unió Europea.