Project Description

Síndrome de l’esgotament per empatia en l’àmbit social. Prevenció de l’equip professional

PROGRAMA D’AUTOCURA

Preinscripció

Per a ningú és un secret que els factors de riscos a la feina, poden afectar la salut de les persones treballadores amb conseqüències físiques, mentals i socials. Això vol dir, que es fa insuficient intervenir en factors de risc que tradicionalment s’han abordat, sovint, com poden ser els riscos físics, químics, biològics i ergonòmics per prevenir accidents de treball i malalties professionals. Actualment hi ha un deute social als llocs de treball des del punt de vista psicosocial i, d’allà, l’afectació a la salut mental.

L’Agència Europea de la Seguretat i Salut a la feina (2022) considera que els riscos psicosocials i les seves conseqüències en la salut mental i física són alguns dels aspectes més difícils d’aturar en l’àmbit de la seguretat i la salut a la feina (SST). Així mateix, dóna la dada que la proporció de persones treballadores que declaren enfrontar-se a factors de risc que poden afectar negativament la seva salut mental és de gairebé el 45% a Europa.

Segons l’Enquesta Europea de Condicions de Treball de l’any 2022, a Espanya, almenys un 37,6% de les persones treballadores enquestades, han patit algun tipus d’ansietat produïda per la feina.

Cal fer notar, que el sector dels serveis socials té un alt nivell d’exposició cap a aquests factors de risc, ja que interactuen permanentment amb necessitats socials, i l’empatia és un instrument essencial per realitzar de manera efectiva el seu treball. Això fa que la persona treballadora interactuï permanentment amb estats d’angoixa, alta tensió emocional i/o conflictivitat, dolor crònic, estrès, tristesa, ira, etc. de l’Esgotament Emocional per Empatia. Motivat a això i donada la naturalesa del treball social, cal que els/les professionals, comptin amb recursos personals que els permetin mantenir un equilibri físic, mental i social mitjançant pràctiques saludables amb enfocament preventiu.

Aquest programa vol lliurar un conjunt d’eines d’autocura que permetin enfortir els recursos individuals del personal professional del treball social a Espanya, amb una mirada integrativa cap al benestar emocional i mental.

Informació del curs:

Hores: 4h
Data preista: 07/06/2024
Horari: 9h a 13h
Formadora: Cristina Ruiz Broco
Adreçat a: Persones treballadores al sector dels serveis socials, sanitari, sociosanitari
Preu: 80€
Lloc d’impartició:
Online

Objectiu:

 • Proporcionar eines emocionals per reconduir el malestar produït al professional, per la constant connexió amb situacions doloroses que pateix l’usuari prevenint la Síndrome de l’Esgotament per Empatia.

Objectius específics:

 • Donar a conèixer que és la Síndrome de l’Esgotament per Empatia (SdEE).
 • Identificar l’estat emocional actual del/la professional de serveis socials.
 • Donar a conèixer eines d’autocura per a la prevenció de l’SdEE.

Contingut:

 • Què és la síndrome de l’Esgotament per Empatia.
 • Com es produeix. Estats i emocions relacionats.
 • L’impacte a la salut física de la síndrome de l’Esgotament per Empatia.
 • Algunes dades sobre l’afectació de la població laboralment activa al sector dels serveis socials.
 • Afectació de l’estat emocional d’una persona que pateix l’SdEE. Com identificar-ho. Instruments.
 • Autocura personal per prevenir el SdEE.
  • Emocional
  • Físic
  • Mental
Preinscripció

Imparteix:

Logo Drecera