Des del Sefor – Drecera, hem viatjat a Màlaga per conèixer com funcionen les diferents xarxes territorials de la Caixa Proinfància. Vam tenir l’oportunitat de participar del Seminari d’Especialització en lideratge de Xarxes.

Allà ens van obrir les portes de La Corta, una zona marcada pel rebuig social, ja que la seva imatge es relaciona amb la delinqüència i les drogues, raó suficient per suscitar por i inseguretat entre les veïnes dels districtes confrontants, que prefereixen evitar l’accés a aquesta zona i el contacte amb els seus habitants.
Malgrat trobar-se al marge de la societat, a poc a poc s’observen grans millores en aquesta barriada, on es troben treballant tot tipus d’agents socials en la lluita contra la marginació i cerca d’igualtat d’oportunitats que amb el temps espera convertir-se en una realitat integrada en la resta de la societat malaguenya.

Els Asperones, un altre barri similar, on la xarxa que treballa ens pot servir d’exemple d’atenció i coordinació multidisciplinària.
Hem coincidit amb entitats com EDUVIC, ENGLOBA, LA NORIA, ASOCIACIÓN ARRABAL, FUNDACIÓ PERE CLOSA… de tota Espanya, i hem tingut l’oportunitat de continuar treballant en xarxa i formar part de les taules d’infància. Tenim moltes ganes de poder traslladar tots aquests coneixements a les xarxes de L’Hospitalet, el Prat i Cornellà, per millorar tant la planificació dels serveis i ajudes com per repercutir de manera més positiva en el pla de treball familiar.

Contemplem el Museu Picasso, veient l’obra obra de l’Autor des de les seves primeres etapes fins a les últimes. Prenem consciència d’altres problemes que sorgeixen al Sud com a violència, tràfic d’éssers humans immigració o prostitució.

A Progrés, ens preparem per la Setmana Santa fent els últims esforços per arribar a l’èxit educatiu amb les famílies del programa.

Les escoles i instituts dels cinc territoris on fem costat a les famílies per millorar els processos d’integració i èxit escolar han tingut l’oportunitat de celebrar el Carnestoltes, el 8 M, i de gaudir de les noves incorporacions professionals al programa.