Formació Ocupacional Subvencionada

ESPECIALITATS FORMATIVES PREVISTES PER AL CURS 2019 - 2020 (inici a partir de setembre)

Certificats de Professionalitat - Nivell 1

Certificats de Professionalitat - Nivell 2

Certificats de Professionalitat - Nivell 3

Temari:

 • Gestió auxiliar d’arxivament en suport convencional o informàtic
 • Gestió auxiliar de reproducció en suport convencional o informàtic
 • Enregistrament de dades
 • Processadors de textos i presentacions d’informació bàsiques
 • Tractament bàsic de dades i fulls de càlcul
 • Transmissió d’informació per mitjans convencionals o informàtics

Més informació

Temari:

 • Neteja, tractament i manteniment de terres, parets i sostres en edificis i locals
 • Neteja del mobiliari interior
 • Neteja de vidres en edificis i locals
 • Tècniques i procediments de neteja amb utilització de maquinària

Més informació

Temari:

 • Sistema Operatiu, recerca de la informació: internet/intranet i correu electrònic
 • Aplicacions informàtiques de tractament de textos
 • Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul
 • Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals
 • Aplicacions informàtiques per a presentacions: gràfiques d’informació
 • Enregistrament de dades
 • Atenció al client o a la clienta en el procés comercial
 • Gestió administrativa del procés comercial
 • Aplicacions informàtiques de gestió comercial
 • Gestió d’arxius
 • Gestió operativa de tresoreria
 • Gestió auxiliar de personal
 • Pla general de comptabilitat
 • Aplicacions informàtiques de comptabilitat

 

Més informació

Temari:

 • Característiques i necessitats d’atenció higiènic-sanitària de les persones dependents.
 • Administració d’aliments i tractaments a persones dependents al domicili.
 • Millora de les capacitats físiques i primers auxilis per a les persones dependents al domicili.
 • Manteniment i rehabilitació psicosocial de les persones dependents en domicili.
 • Suport a les gestions quotidianes de les persones dependents.
 • Interrelació, comunicació i observació amb la persona dependent i el seu entorn.
 • Gestió, aprovisionament i cuina en la unitat familiar de persones dependents.
 • Manteniment, neteja i organització del domicili de persones dependents.

Més informació

Temari:

 • Suport a la recepció i acollida en institucions de persones dependents.
 • Suport en l’organització d’activitats per a persones dependents en institucions.
 • Intervenció en l’atenció higiènic-alimentària en institucions.
 • Intervenció en l’atenció sociosanitària en institucions.
 • Animació social de persones dependents en institucions.
 • Manteniment i millora de les activitats diàries de persones dependents en institucions.
 • Tècniques de comunicació amb persones dependents en institucions.

Més informació

Temari:

 • Atenció i gestió de trucades entrants en un servei de teleassistència
 • Emissió i gestió de trucades sortints en un servei de telesassistència
 • Maneig de les eines, tècniques i habilitats per prestar el servei de teleassistència

Més informació

Temari:

 • Programació didàctica d’accions formatives per a l’ocupació
 • Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en formació professional per a l’ocupació
 • Impartició d’accions formatives per a l’ocupació
 • Tutorizació d’accions formatives per a l’ocupació
 • Avaluació del procés d’ensenyament-aprenenetatge en formació professional per a l’ocupació
 • Orientació laboral i promoció de la qualitat en la formació professional per a l’ocupació

Més informació

Temari:

 • Gestió de recursos laborals, formatius i anàlisi de llocs de treball per la inserció sociolaboral de persones amb discapacitat
 • Entrenament en habilitats sociolaborals de persones amb discapacitat
 • Desenvolupament d’habilitats personals i socials de les persones amb discapacitat
 • Habilitats de comunicació i promoció de conductes adaptades de la persona amb discapacitat
 • Entrenament d’habilitats laborals
 • Metodologia de treball amb recolzament en la inserció sociolaboral de persones amb discapacitat
 • Seguiment del procés d’inserció sociolaboral de persones amb discapacitat

Més informació

Requisits per accedir a la formació dels certificats de professionalitat:

 • No s’exigeixen requisits acadèmics ni professionals

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària.
 • Tenir un certificat de professionalitat de nivell 2.
 • Tenir un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional que el certificat al qual es vol accedir.
 • Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau mitjà o bé haver superat les proves d’accés corresponents regulades per les administracions educatives.
 • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o de 45 anys.

 • Tenir el títol de batxillerat.
 • Tenir un certificat de professionalitat de nivell 3.
 • Tenir un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional.
 • Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les proves d’accés corresponents i regulades per les administracions educatives.
 • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o de 45 anys.

Requisits per accedir a la formació d'anglès:

 • Haver superat el 2n curs d’Educació Secundària Obligatòria o equivalent.
 • Edat: 16 anys complerts.
 • Estar com a demandant d’ocupació.
 • No es requereixen coneixements previs de la llengua (A1)

 • Titulació d’ESO o equivalent
 • Nivell d’anglès A2 acreditat
 • Estar com a demandant d’ocupació
 • Les persones que no compleixin amb els requisits esmentats, hauran de superar una prova específica de nivell.

Centre col·laborador 02533/01, homologat pel Servei d’Ocupació de Catalunya per a impartir accions formatives.

Què hem assolit:

Des de l’any 2010, l’Àrea de Formació de Drecera ha implementat més de 20 accions formatives de Formació Ocupacional Subvencionada, s’han atès a més de 370 persones en situació d’atur, amb la realització de més de 5500 hores teòrico-pràctiques i havent organitzat i tutoritzat més de 330 llocs de pràctiques professionals no laborals.

A qui l’adrecem:

Persones en situació d’atur que vulguin formar-se o acreditar les seves competències.

Què oferim:

 • Accions formatives subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
 • Classes teoricopràctiques dins l’àmbit d’actuació de la formació escollida.
 • Tutorització de les persones participants i reforç en les matèries o continguts requerits.
 • Obtenció de certificat d’assistència i aprofitament a les persones participants.
 • Suport en el procés de sol·licitud dels Certificats de Professionalitat al SOC.

Quines especialitats es poden cursar:

 • SSCM0108: Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals (230 hores) (nivell 1).
 • SSCS0108: Atenció sociosanitària a persones en el domicili (600 hores) (nivell 2).
 • SSCS0208: Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials (450 hores) (nivell 2).
 • SSCG0111: Gestió de trucades de teleassistència (310 hores) (nivell 2).
 • SSCE0110: Docència de la formació professional per a l’ocupació (380 hores)(nivell 3).
 • SSCG0109: Inserció laboral de persones amb discapacitat (470 hores) (nivell 3).
 • Comunicació en llengües estrangeres (Anglès) (nivell 2).
 • Comunicació en llengua catalana (nivell 2).
 • Comunicació en llengua castellana (nivell 2).
 • Competència matemàtica (nivell 2).
 • Prevenció de riscos laborals.
 • Inserció laboral i tècniques de recerca de feina
 • Sensibilització en la igualtat d’oportunitats
 • Sensibilització ambiental i desenvolupament sostenible.