Formació

Des de 1996 Sefor DRECERA ha impulsat diverses iniciatives formatives. En els seus orígens la linia de Formació de Drecera abocava tots els seus esforços en promoure i impartir accions formatives adreçades a millorar la pràctica educativa de professionals de l’àmbit socioeducatiu.

La línia de Formació de SEFOR Drecera ha crescut al llarg del temps, ampliant notablement el seu rang d’actuació, incrementant la seva oferta, augmentant els tipus o possibilitats formatives i facilitant l’accés a la formació a un nombre major de persones destinatàries, sempre tenint present com a finalitat última, la promoció social de les persones participants en els processos de formació.

L’entitat ofereix accions formatives de qualitat basades en paràmetres com:

  • Adaptació als ritmes individuals d’adquisició d’aprenentatges i de consolidació de competències de les persones participants.

  • Seguiment, tutorització i acompanyament de l’alumnat del curs per tal d’afavorir l’aprofitament màxim de la seva participació.

Les accions formatives demandades per empreses també inclouen en la seva metodologia:

  • Resposta ajustada a la demanda del client que sol·licita la formació, incorporant els interessos i les necessitats de les persones destinatàries.

  • Traspàs a l’empresa client sobre els processos i els resultats obtinguts per les persones participants.

  • Recopilació de possibilitats formatives futures a partir de les necessitats detectades pel centre o les necessitats expressades pel grup d’alumnes.