Formació Ocupacional Subvencionada

Centre col·laborador 02533/01, homologat pel Servei d’Ocupació de Catalunya per a impartir accions formatives.

Què oferim:

 • Accions formatives subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
 • Classes teoricopràctiques dins l’àmbit d’actuació de la formació escollida.
 • Tutorització de les persones participants i reforç en les matèries o continguts requerits.
 • Obtenció de certificat d’assistència i aprofitament a les persones participants.
 • Suport en el procés de sol·licitud dels Certificats de Professionalitat al SOC.

A qui l’adrecem:

Persones en situació d’atur que vulguin formar-se o acreditar les seves competències.

Què hem assolit:

Des de l’any 2010, l’Àrea de Formació de Drecera ha implementat més de 20 accions formatives de Formació Ocupacional Subvencionada, s’han atès a més de 370 persones en situació d’atur, amb la realització de més de 5500 hores teòrico-pràctiques i havent organitzat i tutoritzat més de 330 llocs de pràctiques professionals no laborals.

Quines especialitats es poden cursar:

 • Comunicació en llengües estrangeres (Anglès) (nivell 2).
 • Comunicació en llengua catalana (nivell 2).
 • Comunicació en llengua castellana (nivell 2).
 • Competència matemàtica (nivell 2).
 • Prevenció de riscos laborals.
 • Inserció laboral i tècniques de recerca de feina
 • Sensibilització en la igualtat d’oportunitats
 • Sensibilització ambiental i desenvolupament sostenible.

Requisits per accedir a la formació dels certificats de professionalitat:

 • No s’exigeixen requisits acadèmics ni professionals

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària.
 • Tenir un certificat de professionalitat de nivell 2.
 • Tenir un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional que el certificat al qual es vol accedir.
 • Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau mitjà o bé haver superat les proves d’accés corresponents regulades per les administracions educatives.
 • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o de 45 anys.

 • Tenir el títol de batxillerat.
 • Tenir un certificat de professionalitat de nivell 3.
 • Tenir un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional.
 • Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les proves d’accés corresponents i regulades per les administracions educatives.
 • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o de 45 anys.

Requisits per accedir a la formació d'anglès:

 • Haver superat el 2n curs d’Educació Secundària Obligatòria o equivalent.
 • Edat: 16 anys complerts.
 • Estar com a demandant d’ocupació.
 • No es requereixen coneixements previs de la llengua (A1)

 • Titulació d’ESO o equivalent
 • Nivell d’anglès A2 acreditat
 • Estar com a demandant d’ocupació
 • Les persones que no compleixin amb els requisits esmentats, hauran de superar una prova específica de nivell.